AirSmile OÜ teostab vajadusel ka ventilatsioonisüsteemide projekteerimistöid nii uutele kui ka juba kasutuses olevatele hoonetele.
Ventilatsioonisüsteemi projekt

Tõhusa ja toimiva ventilatsioonisüsteemi paigalduse alustalaks on sellele korrektse ja läbimõeldud projekti koostamine.

Hea projekt tagab hoonele ja selle ruumidele nõuetekohase õhuvahetuse ja sisekiima.

Lisaks saab ventilatsioonisüsteemi projekti alusel arvutada torustiku paigalduse täpse hinna ja ajakulu.

Ventilatsioonisüsteemide puhastamine
Hea projekt säästab aega ja raha

Ventilatsioonisüsteemi projekti koostamisel tuleb arvestada suurel hulgal erinevate aspektidega mis varieeruvad olenevalt ehitusobjektist.

Airsmile OÜ ventilatsioonisüsteemide projekteerimise alased teadmised ja kogemused võimaldavad meil ette näha ja vältida tüüpilisi vigu projekti koostamisel mis tihtipeale ilmenvad alles ventilatsiooni väljaehitamise käigus.

Kliendi rahulolu ja asjade sujuv kulg on meie prioriteet!