Usaldage köögi ventilatsiooni puhastus AirSmile proffide hoolde, sest sellega tagate:
 • Vähenenud tuleohtlikkuse risk.
 • Tervislikum töökeskkond personalile.
 • Parem auru, suitsu ja lõhnade väljatõmme.
 • Vastavus tuleohutuse- ja tervishoiunõuetele.
Köögi ventilatsiooni puhastus

Toitlustusasutuste kubude ja ventilatsioonikanalite rasvast puhastamine ja ventilatsioonisüsteemi korrapärane hooldus tagab kindla tuleohutuse.
Restorani või suurköögi juhil lasub kohustus olla teadlik puhastamata ventilatsioonisüsteemi potentsiaalsest tuleohust ning tellida selle likvideerimiseks vajalik ventilatsiooni puhastusteenus või teostada torustiku osaline, või täielik vahetus.

Ventilatsioonitorustiku vahetust on meil praktikas ikka aeg-ajalt ette tulnud ning
enamus juhtudel on ventilatsioonitorustiku vahetuse vajadus tingitud järgnevast:

 • Ventilatsioonitorustiku korrosioonist (pikaajaline töö niisketes keskkondades)
 • Puudulikult või liiga harva teostatud ventilatsiooni puhastusest.
 • Paljudes olukordades on ventilatsiooni torustiku osaline vahetus tuleohutuse aspektist kindlam ning ka majanduslikult otstarbekam lahendus kui seda
  oleks ventilatsiooni puhastus.

AirSmile OÜ teostab alati enne tööde teostamist ja hinnapakkumise esitamist puhastamist vajavatele ventiltsioonisüsteemidele põhjaliku inspektsiooni,
et selgitada välja torustiku mustusaste, puhastusteenuse keerukus ja selle vajadus.

Kui meie poolt esitatud hinnapakkumine sobib, lepitakse kokku puhastusteenuse toimumisaeg,
enamus juhtudel teostatakse köögi ventilatsiooni puhastus ajal mil köögis tavapärast tegevust ei toimu (ehk öösel) ning
üldjuhul kulub meil selleks üks tegus öö.

Köögi ventilatsiooni puhastamine ja tööetapid:

 • Tööpindade katmine kilega, et vältida köögis olevate pindade määrdumist
 • Köögikubu, ehk väljatõmbekapi puhastamine spetsiaalsete kemikaalide abil
 • Väljatõmbe filtrite leotus ja pesu spetsiaalsete kemikaalide abil.
 • Vajalike puhastusluukide paigaldus ventilatsioonitorustikule
 • Köögi  ventilatsioonitorustiku puhastamine spetsiaalsete harjaaparaatide, kemikaalide ja kuumaurutamise läbi.
 • Ventilatsioonisüsteemi mootorite puhastus
 • Järelkoristus
 • Väljastame “Enne ja Pärast” piltide ning teostatud tööde põhjalikku kirjeldust sisaldava, ametliku akti
  mis kinnitab, et AirSmile OÜ on taganud Teie asutuse ventialtsioonisüsteemide tuleohutuse.
 • “AirSmile OÜ – Teostatud Tööde Akt” kinnitab, et ventilatsioonisüsteem vastab Päästeameti ettekirjutustele ning vastab kõikidele tuleohutus nõuetele.

Toimiv ventilatsioon on toitlustusasutuse köögis sama tähtsal kohal kui  peakokale tema pliit või nuga!

Hooli iseendast ning oma tööliste tervisest!
SEE PÕHJUS pärsib Teie ettevõtte arengut ja tööliste produktiivsust!

Köögi ventilatsiooni üleasenne on viia tööruumidest välja õhus lendlevat rasva, auru, suitsu, kuumust ja aroome.

Hea õhuvahetusega tööruumid tõstavad töötajate meeleolu, tervist ning ei põhjusta väsimust ega peavalu.

Halva õhuvahetusega tööruumid on umbsed, palavad ning tervisele ohtlikud, see omakorda põhjustab selles viibivate inimeste kõrgendatud riski terviseprobleemide tekkeks, esineb väsimust ja kurnatust!

Toimiva ventilatsioonisüsteemi tagamiseks tuleb ventilatsioonitorustikule teostada perioodilist puhastust ja hooldust

Ventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsioonišahtis tuli välkkiirusel edasi kogu hoonesse.

Paraku oleme pidanud aastate jooksul tõdedma, et paljud köögi ventilatsioonipuhastust pakkuvad ettevõtted löövad läikima ainult silma jäävad pinnad, kuid samas jäetakse tihtipeale puhastamata need osad millele ligipääs osutub liiga keeruliseks.

AirSmile OÜ puhastusspetsialistid on selliste peidetud ohuallikate leidmise ja tuleohu neutraliseerimise ja köögi ventilatsiooni puhastus eksperdid.