Ventilatsiooni puhastus

1125

Rahulolevat klienti

2138

Teostatud tööd

8

Aastat kogemust

TERE, MEIE OLEME AIRSMILE TIIM

Meie tegeleme ventilatsioonisüsteemide puhastamisega.
Lase oma ventilatsioonisüsteemid kontrollida ja puhastada juba täna!

Kellele on vajalik?

• Korterelamud
• Eramajad
• Tööstushooned
• Majutushooned
• Toitlustushooned
• Kaubandushooned
• Teenindushooned
• Tervishoiuhooned
• Haridus, teadus- ja kultuurihooned
• Spordi- ja tervisekeskusehooned
• Kontori- ja haldushooned

Mis see annab?

• tagate ruumis parema õhuvahetuse
• tervislikum töökeskkond personalile
• vähendate õhus ringlevate kahjulike osiste hulka
• parem auru, suitsu ja lõhnade väljatõmme
• vastavus tuleohutus- ja tervishoiunõuetele
• eemaldate ventilatsioonikanalitest kahjulikud ühendid ja saaste

Milleks puhastada?

Ventilatsiooni puhastus on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele. Kohustus tuleneb Tuleohutuse seadusest §27. Samuti kontrollib seadmete ja süsteemide puhtust Tervisekaitse- ja Päästeamet.
  
• Suurköökide ventilatsiooni- ja kubusüsteemide regulaarne puhastus ja hooldus tagab kindla tuleohutuse.

• Ventilatsiooni puhastamine tagab tervisliku töökeskkonna!

Airsmile meeskond

01.

KAASAEGSED TÖÖVAHENDID

Meil on kaasaegsed, professionaalsed ja turvalised puhastusseadmed. Meie eesmärk on pakkuda head ja sujuvat koostööd alates hinnapakkumisest ja lõpetades tähtaegse ja kvaliteetse tööde üle andmisega. Meil on ka parimad inspekteerimis- ja puhastusvahendid tööstusharu tipp-tootjatelt.

02.

ÕPPINUD MEESKOND

Meie ettevõtte vara on pühendunud ja teadlikud töötajad. Meie töötajate teadmised põhinevad pideval väljaõppel ja oskuste täiendamisel. Me säilitame oma töötajate heaolu, tagades motiveeriva töökeskkonna ja ohutu töötingimused.

03.

PAINDLIK TÖÖGRAAFIK

Meie eesmärk on pakkuda klientidele paindliku töögraafikuga head ja sujuvat koostööd alates hinnapakkumisest ja lõpetades tähtaegse ja kvaliteetse tööde üleandmisega.

Airsmile OÜ Sotsiaalmeedias

MAAELU ARENGU TOETUS SOODAPRITSI SOETAMISEL AIRSMILE OÜ-LE

AirSmile OÜ taotles Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 abil toetust soodapritsi seadme soetamiseks. “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetus” raames taotlus rahuldati. Projekti eesmärgiks on luua keskkonnasõbralikumad võimalused puhastusteenuste pakkumiseks ning koostöövõimaluste loomiseks teiste kohalike ettevõtetega