Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik

Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele. Ventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni šahtis tuli välkkiirusel edasi kogu hoonesse.

Puhastamata ventilatsioonisüsteem on terviserisk

Ventilatsiooni puhastus

Allergoloogiainstituudi uuringutest on selgunud, et 50% kõikidest haigustest on põhjustanud või võimendanud halb siseõhk, mis omakorda tuleneb ventilatsiooni puhastamise mitteteostamisest.

Puhas õhk ja tervislik töökeskkond

Ventilatsiooni kanalite sisepind on arvutuste järgi umbes 10% ruumi põrandapinnast. Kui põrandaid puhastatakse vähemalt kord nädalas, siis ventilatsioonitoru, mille eesmärk on tuua meile elutähtsat värsket õhku, on paljudel juhtudel puhastamata kogu hoone kasutusel oleku aja. Ventilatsiooni puhastamine tagab tervisliku töökeskkonna!

Kuidas käib ventilatsiooni puhastus ?

Tuulutuskanaleid ja -seadmeid puhastatakse mehhaaniliselt harjates ja/või suruõhuga, kasutades spetsiifilisi lahusteid. Puhastusmasinate harjade konstruktsioon võimaldab nende ligipääsu nii teravatesse nurkadesse kui kitsastesse kohtadesse. Pöörlemissuuna vahetaja abil pöörab hari kanali nurkades vajalikku suunda.

Alarõhu tekitamiseks kanalisse kasutame tõhusaid alarõhumasinaid, mille võimsus on 2 500-8 000 m³/h. Need on varustatud voltfiltritega, mis täidavad ka mustuse kogumise ülesannet. Et alarõhumasinast väljuvat õhku ei ole võimalik ehitisest välja suunata, on masin varustatud peen- või mikrofiltriga. Alarõhumasin tekitab kanalisse tormi-iilile sarnaneva, 15-30 m/s liikuva õhuvoo, mis tagab lahti harjatud saasta täieliku eemaldumise kanalist.

Ventilatsioonisüsteemi puhastamine ja filtrite vahetus

40% siseõhu saastest pääseb ruumidesse ventilatsiooni seadmestiku kaudu. Sissetuleva õhu filtreid vahetatakse sageli liiga harva, mistõttu võib puhastamata õhk filtri kõrvalt sisse voolata. Siseneva õhu kvaliteeti alandab ka seadme tootmise, transpordi, ladustamise ning montaaži käigus seadme sisepindadele kogunenud mustus, mis on väga heaks kasvukeskkonnaks mikroobidele. Sellises olukorras on ventilatsiooni puhastus vajalik.

Ventilatsioonisüsteem vajab puhastamist või filterid vahetamist?